Ονειρα: Γιατί οι νεκροί έρχονται στον ύπνο μας;

Loading...


Ως είναι γνωστόν οι των ζουν και μετά τον . Οι μεν ψυχές των δικαίων προαπολαμβάνοντας την χαρά του , οι δε των αδίκων προαπολαμβάνοντας τον πόνον της .

Έτσι ο Θεός είναι δυνατόν, κάποτε και δια τον λόγον που αυτός γνωρίζει, πάντοτε βέβαια προς σωτηρίαν μας, να επιτρέψη σε μια να έλθη σε κάποιο συγγενή της και να του μεταφέρη κάποιο θεϊκό μήνυμα. Τέτοια μηνύματα του Θεού «κατ’ όναρ» έχουμε και στην Παλαιά και στην Καινή Διαθήκη.

Διαβάστε εδώ:  "Θέλω η ψυχή σου να είναι σαν αυτό το λουλούδι του παραδείσου"

Όμως τα θέλουν ιδιαίτερη και μεγάλη προσοχή. Γιατί με αυτά παραπλανάει πολλούς ο . Ο Πνευματικός μας μπορεί ίσως να μας βοηθήση στην ερμηνεία τους και να μας συμβουλεύση σχετικώς. Γενικά καλόν είναι να μη δίνουμε σημασία στα , γιατί τα περισσότερα είναι αποτελέσματα αυτού που λέει ο λαός μας· «Ο πεινασμένος στον ύπνο του βλέπει καρβέλια».