Οι μοναχοί του Αγίου Όρους, το έτος 1953

Loading...


Οι μοναχοί του , το έτος 1953

Παρακολουθήστε το ενδιαφέρον βίντεο…

Les moines du Mont Athos
Producion du Fred Orain
Realisée par Jacques Valentin
1953tilegrafima.gr