Οι λύκοι και ο Καλόγερος

Loading...


Μιά χειμωνιάτικη νύχτα, μετά τον όρθρο, έφυγε ο στάρετς Μιχαήλ Μπαντίλα

από τη σκήτη για να πάει στο βουνό, όπου ήταν το μοναστήρι Σινάια. Στο δρόμο πετάχθηκαν μπροστά του μερικοί λύκοι.

Ο γέροντας όμως δε φοβήθηκε. Έκανε το σημείο του Σταυρού και είπε:

-Κύριε, ας γίνει το θέλημά Σου. Κατόπιν, γυρίζοντας προς τους λύκους, τους είπε:

-Εάν έχετε εντολή να με φάτε, ιδού είμαι μπροστά σας. Εάν όμως δεν έχετε, τότε πηγαίνετε στο δρόμο σας.

Τη στιγμή εκείνη οι λύκοι ανεχώρησαν με κατεβασμένο το κεφάλι τους και διασκορπίσθηκαν στο δάσος.

Από το βιβλίο :
«Γεροντικό Ρουμάνων Πατέρων»,
Εκδόσεις: Ορθόδοξος Κυψέλη.Ετικέτες