Ο Χριστός είναι η μόνη ελπίδα σωτηρίας

Loading...


Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος

Γιατί ο Χριστός μέσα στη Γραφή λέγεται οδός;
Για να μάθεις ότι μέσω Αυτού ανεβαί­νουμε στον Πατέρα.

Γιατί λέγεται θεμέλιος λίθος;
Για να μάθης ότι Αυτός βαστάζει όλους μας.

Γιατί λέγεται αμνός;
Για να μάθης ότι Αυ­τός θυσιάστηκε για χάρι μας.

Γιατί λέγεται ζωή;
Διότι ενώ ήμασταν νε­κροί στην αμαρτία, μας ανέστησε.

Γιατί λέγεται φως;
Διότι μας έβγαλε από το σκότος της πλάνης.

Γιατί λέγεται ιμάτιο;
Διότι τον ντυθήκαμε με το Βάπτισμα.

Γιατί λέγεται Τράπεζα;
Διότι τον εσθίουμε με τα άγια μυστήρια.

Γιατί λέγεται οίκος;
Διότι ζούμε μέσα σ’ Αυτόν.

Γιατί λέγεται ένοικος;
Διότι είμαστε ναοί Του.

xristianos.netΕτικέτες