Ο Τίμιος Σταυρός πως φτιάχτηκε και τι συμβολίζει;

Loading...


Γέροντας Νεκτάριος Μουλατσιώτης: Για ποιο λόγο σταυρώθηκε ο Χριστός πάνω σε σταυρό;

Τι συμβόλιζε πριν ο σταυρός και τι συμβολίζει μετά την σταύρωση του Χριστού; Από τι είναι φτιαγμένος ο Τίμιος Σταυρός του Ιησού Χριστού μας;

Πως συνδέεται ο σταυρός του Χριστού μας με την Παλαιά Διαθήκη;

Για ποιο λόγο επιλέχθηκε ο συγκεκριμένος σταυρός για να σταυρωθεί ο Ιησούς Χριστός;

Πως συνδέεται η Αγία Τριάδα της Παλαιάς Διαθήκης με τον Τίμιο Σταυρό;

Για ποιο λόγο κάνουμε το σταυρό μας;

Τι συμβολίζει ο σταυρός που κάνουμε; Ποια προσευχή πρέπει να λέμε την ώρα που κάνουμε το σταυρό μας;tilegrafima.gr