Ο Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης για τα…μνημόνια

Loading...


Του π. Διονύσιου Ταμπάκη

Ξεφυλλίζοντας το ΘΕΟΤΟΚΑΡΙΟΝ το οποίο επιμελήθηκε ο Aγiow Νικόδημος ο Αγιορείτης τον 18ο αιώνα, τότε που σκέπαζε τα πάντα ο φόβος της Τουρκιάς , βλέπουμε κάποια τροπάρια προς την Θεοτόκο , τα οποία και ταιριάζουν απόλυτα με την σημερινή Μνημονιοκρατία.

Τι Τουρκοκρατία, τι Μνημονιοκρατία!

Η Παναγία μας όμως πάντα δίπλα στον ταλαιπωρημένο Ελληνικό Ορθόδοξο λαό !!

Διαβάστε τα τροπάρια:
-Λαόν σου άχραντε Δέσποινα ανόρθωσον πεσόντα εις βάραθρος καταδούλωσεως, εχθρών απίστων, αλλ΄οίκτειρων, Συ γαρ ελπίς απάντων και βοήθεια….

-Θεομήτορ Πάναγνε, προστασία των Χριστιανών, περίσωζε σον λαόν πάσης απειλής, και πασης αλώσεως βαρβαρικής, οργής και θυμού, πάσης κακώσεως και εκ πάσης κατακρίσεως

-Πανύμηντε κατάβαλε, εχθρών μειαιφονούντων οφρύν, και την λύπην του λαού σου εις χαράν μετάστρεψον Παρθένε. Και την ισχύν παράσχου όπως σωθέντες ανυμνώμεν σε…tilegrafima.gr