Γέροντας Νεκτάριος Μουλατσιώτης: Όσα δεν ξέρεις για την Εκκλησία

Loading...


: Ποιος επιτρέπεται να μπει μέσα στο Ιερό Βήμα εκτός από τον ιερέα; Μπορεί να μπει ο άντρας ή η γυναίκα μέσα στο Ιερό Βήμα;

Τι συμβολίζει το Ιερό Βήμα; Γιατί σε κάποιους Ναούς υπάρχει το Σύνθρονο και τι συμβολίζει; Γιατί υπάρχει το τέμπλο και δεν βλέπουμε αυτά που τελούνται μέσα στο Ιερό Βήμα;

Για ποιο λόγο υπάρχουν οι Αρχάγγελοι στις δυο πύλες που μπαίνουμε στο Ιερό Βήμα; Τι συμβολίζει το θυμιατήρι;

Για ποιο λόγο βάζουμε λιβάνι; Όταν μας θυμιατίζει ο ιερέας τι πρέπει να κάνουμε εμείς, το σταυρό μας ή να κλίνουμε την κεφαλή μας;tilegrafima.gr