Γέροντας Νεκτάριος Μουλατσιώτης: Μπορώ να γίνω μοναχός

Loading...


Τι είναι ο μοναχισμός; τι είναι η ιερωσύνη; πως μπορώ να γίνω μοναχός; κάνω άραγε για μοναχός ή πρέπει να παντρευτώ;

Μπορώ να γίνω έγγαμος ιερέας, τι προσόντα χρειάζεται κάποιος για να γίνει ιερέας; πως μπορώ να γνωρίζω να κάνω για μοναχός ή όχι; Χρειάζεται να έχω τελειώσει κάποια σχολή για να γίνω ιερέας;tilegrafima.gr