Είναι αδύνατο να αγαπάμε το Θεό όταν …

Loading...


Άγιος Ησαΐας ο Αναχωρητής

Είναι αδύνατο να αγαπάμε το Θεό όταν η ψυχή μοιράζεται, ζητά δηλαδή τον Θεό, αλλά αγαπά και τα πράγματα του κόσμου.
.