«Διψά η ψυχή μου τον Κύριο και με δάκρυα Τον αναζητώ».

Loading...


Από τα παιδικά μου χρόνια προσευχόμουν για όσους με πρόσβαλλαν και έλεγα:

Κύριε, μη τους καταλογίζεις αμαρτίες για όσα μου κάνουν».
Όμως, παρότι μου άρεσε να προσεύχομαι, δεν απόφυγα τις αμαρτίες.


Ο Κύριος όμως δεν θυμήθηκε τις αμαρτίες μου και μου έδωσε αγάπη για τους ανθρώπους.

Η ψυχή μου επιθυμεί να σωθεί όλη η οικουμένη, να εισέλθουν όλοι στη Βασιλεία των Ουρανών, να δουν την δόξα του Κυρίου και να απολαύσουν την αγάπη του Θεού.

Άγιος Σιλουανός ο Αθωνίτης