Αποφθεγματικοί διδαχτικοί λόγοι του Αγίου Ραφαήλ

Loading...


«Οι δωρητές στις εκκλησίες έχουν την ευλογίαν του Θεού. Ο δωρήζων εις τον οίκον του Θεού γίνεται θεοδώρητος».

« Η εργασία είναι μεγάλη προφύλαξη κατά των πειρασμών».
« Η πλεονεξία είναι φοβερόν αμάρτημα».

« Η εγκράτεια της γλώσσας φέρνει πάντα ειρήνη».
« Μεγάλο κακό στον άνθρωπο που ζή με σκέψη μολυσμένη».

« Η καλοσύνη της ψυχής αξίζει περισσότερον από την ομορφιά του σώματος».
« Προσέχετε την κατάκρισιν δια των συνάνθρωπόν σας».
« Προστάτευε ω άνθρωπε τον εαυτόν σου από την αμαρτία για να κερδίσης τον Παράδεισον».
« Χριστιανέ όλα τα πρωινά είναι δικά σου, το πρωινό της Κυριακής ανήκει εις τον Θεόν. Μη το λησμονάς».
« Χωρίς Θεία Κοινωνία δεν υπάρχει , δεν υπάρχει ζωή αιώνια δια τον άνθρωπον».
« Το Πνεύμα το ’γιον είναι ένας αέρας αγάπης. Είναι το φως που καιει. Είναι ένα δροσερό χαρμόσυνο φύσιμα».
« Η κοσμική δόξα δεν οδηγεί στους Ουρανούς τα τέκνα του Θεού».

« Η ταπείνωσις είναι ευλογία, που προστατεύει την ψυχή από την αμαρτία».
« Η προστασία του Θεού είναι η πραγματική σιγουριά στον άνθρωπο».
« Η υπακοή στους λόγους του Ευαγγελίου θα δώσουν στην ψυχής αιώνιον».
« Εάν δεν υποφέρει ο άνθρωπος στην ζωή της γης δεν είναι εύκολον να εισέλθη την πύλη του Παραδείσου».
« Ότι συμβαίνη στον άνθρωπο στην ζωή του , είναι λόγω της ατάκτου ζωής του».
« Όταν ο άνθρωπος προσεύχεται ο πονηρός καταποντίζεται».
« Η μελέτη του Θείου λόγου , ωριμάζει την σκέψιν του ανθρώπου».
« Η νηστεία να συνοδεύεται και με ενάρετη ζωή».

« Η πνευματική μόρφωσις είναι ανώτερα πάντων».
« Μη βλάπτετε τον συνάνθρωπόν σας ούτε με λόγον ούτε με έργον».
« Η απελπισία είναι έργον του πονηρού».
« Δίχως θλίψις δεν μπορεί ο Χριστιανισμός να εισέλθη εις τη Βασιλεία των Ουρανών».
« Το χρήμα δεν φέρνει ανάπαυσιν ψυχής αλλά την καταποντίζει εις το σκότος».
« Η μετάνοια ανασταίνει τον άνθρωπο».
« Όταν ο Θεός ευλογεί είναι όλα τερπνά , ωφέλημα και καλοδιάβατα».
« Τα φάρμακα της ψυχής , είναι τα Θεία λόγια του Ευαγγελίου ».