Αυτοί οι δύο μοναχοί έχουν μοιραστεί το ίδιο μικρό κελί για περισσότερο από 50 χρόνια

Loading...


Αυτοί οι δύο μοναχοί έχουν μοιραστεί το ίδιο μικρό κελί για περισσότερο από 50 χρόνια.

Το χιούμορ βοηθά στη διατήρηση της αρμονίας, όπως και ο σεβασμός για την «αρχαιότητα».

Ο π. Νεκτάριος (αριστερά) λέει για τον π Χριστόφορος , «Έχει ακολουθήσει τη θέλησή μου ως πρεσβύτερος όλα αυτά τα χρόνια.»