Όταν φθάσαμε στην Εικόνα της Παναγίας της Τριχερούσας…

Loading...


Οσιος Στάρετς Ιωνάς του Κιέβου

…Όταν φθάσαμε στην Εικόνα της Παναγίας της Τριχερούσας μου είπε ο Κύριος:

«Να Την τιμάς κι εσύ και όλοι οι πιστοί,που έχουν εξαγοραστεί με το Αίμα μου, γιατί χάρισε στον κόσμο την σωτηρία.

Να, αυτή τη στιγμή στην Εκκλησία η αγρυπνία έφθασε στην ενάτη Ωδή και όλοι μεγαλύνουν την Θεοτόκον και Μητέρα του Φωτός…»Ετικέτες