Συγχώρεσέ τους και φτάνει.

Loading...


“Σε κάποιο βιβλίο του π. Αντωνίου Μπλουμ λέει το εξής: 

κάποια μέρα θα παρουσιαστώ στο δικαστήριο του Θεού
και θα του πω:
εγώ Κύριε συγχώρησα τους δημίους μου
κατά τον λόγο Σου και κατά το παράδειγμά Σου.
Εσύ μην απαιτήσεις τίποτα.
Συγχώρεσέ τους και φτάνει. “

 

Νικόλαος Φούρναρης – Αρχιτέκτονας

 Ετικέτες