Πρόσεχε τον ληστή!

Loading...


Αφού προσεύχεσαι σου ήλθε θείος φωτισμός, αισθάνεσαι χαρά και γλυκύτητα άρρητη. Αμέσως ένας ληστής, η οίηση, ήλθε και σου λέει μυστικά: ω! τώρα εσύ αγίασες!

Όσιος Ιωσήφ ΗσυχαστήςΕτικέτες