Προς τη Θεοτόκο

Loading...


π. Ανδρέας Αγαθοκλέους

Κυρία Θεοτόκε, Μάνα του κόσμου, Κυρία των αγγέλων! Σίγουρα «αδυνατεί γλώσσα των βροτών» να Σε υμνήσει και να εννοήσει το μεγαλείο Σου. Δέξου τη δέησή μας ως προερχόμενη από παιδιά αδύνατα, αμαρτωλά και επιπόλαια:
Δώσε μας λίγο από το Φως Σου.

Κάνε μας να κατανοήσουμε την ευεργεσία του Υιού Σου.
Προστάτευσε την ψυχή και το σώμα μας από ορατούς και αοράτους εχθρούς.
«Πάλιν και πολλάκις» δέξε μας μετανοούντας και επιθυμούντας την αλλαγή μας.
Σκέπε, φύλαττε και διάσωσε τον κόσμο Σου.
Παρηγόρησε τους κοπιώντας και πεφορτισμένους της ζωής.
Την ώρα της μετάβασής μας από τον κόσμο αυτό, έλα και οδήγησέ μας στον Υιό Σου και Θεόν ημών, για να ζήσουμε αιώνια την ουράνια Βασιλεία Του «συν πάσι τοις αγίοις». Αμήν!

 Ετικέτες