Ποια πρέπει να είναι η στάση του Ιερέα γενικά και ποια προς τους εγκληματίες;

Loading...


Dimitri Dudko-Ρώσσος Ιερέας 

Ότι έκαμε ο Χριστός οφείλει να το κάνει και ο Ιερέας.

 Πρέπει να φροντίζει για τη σωτηρία όλων των ανθρώπων. Και αφού ο ιερέας πρέπει να ενδιαφέρεται για τη σωτηρία όλων των ανθρώπων, πρέπει στο πρόσωπο κάθε ανθρώπου να βλέπει την εικόνα και την ομοίωση του Θεού και όχι τον αντιπρόσωπο αυτής ή της άλλης τάξεως, της μιας ή της άλλης εθνικότητος, αυτών ή των άλλων πολιτικών πεποιθήσεων. Και όσο περισσότερο παραμορφωμένη είναι η εικόνα του Θεού σε κάποιον, τόσο περισσότερη αγάπη πρέπει να του δείχνει ο ιερέας.

 Ετικέτες