Περίμενε τηλεφώνημα…

Loading...


Του Οσίου Ιωσήφ του Ησυχαστή

Όταν βλέπεις λίγη χαρά στην ψυχή σου, γνώριζε ότι είναι ένα τηλεφώνημα να υπομείνεις τη θλίψη που θα έλθει.

 Ετικέτες