Μια σκιά στον χωροχρόνο…

Loading...


Περίεργο φαινόμενο η σκιά…Να την πατήσης δεν μπορείς, κι όμως από τα πόδια σου δεν ξεφεύγει…Αν προσπαθήσης να την πιάσης, χάνεται στα χέρια σου…Ενώ είναι σκότος, είναι ορατή…Είναι απουσία φωτός, κι όμως δεν υπάρχει δίχως εκείνο…

Το φοβάται, αλλά δεν κάνει χώρια του, μολονότι, αν εκείνο σβήση, αυτή απλώνεται στο άπειρο! Κι όπου εκείνο πηγαίνει, αυτή ξεγλυστρά στην άλλη μεριά…Είναι ταχύτατη…όσο και το φως!

Μόνο τότε ηττάται· όταν το Φως ακτινοβολή μέσα από το αντικείμενο η το πρόσωπο…όπως στις εικόνες των αγίων μας…

π. Στυλιανός ΜακρήςΕτικέτες