Θέλει περισσότερο

Loading...


Γράφει ο καθηγητής Ανδρέας Θεοδώρου

Η βασιλεία των ουρανών βιάζεται, και βιασταί αρπάζουσιν αυτήν. Βιάζεται χρονικώς: Σήμερα· τώρα. 

Βιάζεται και τροπικώς: Μετάνοια· άσκησις σε κάθε τόπο, διά παντός τρόπου· σε κάθε καιρό και κάθε ώρα. Ο άνθρωπος όσον ημπορεί· και ο Θεός όσον θέλει!. Πάντοτε ο Θεός θέλει πολύ περισσότερο, από ότι ο άνθρωπος θα μπορούσε να επιθυμήσει…

 

 

 Ετικέτες