Ευχή στην Αγία Τριάδα – Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου

Loading...


Δόξα σοι, Παναγία Τριάς, ο Θεός ημών

Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
Δόξα σοι, Κύριε ο Θεός ημών, ο αει παρορών τας αμαρτίας ημών.

Δόξα σοι, Κύριε ο Θεός ημών, ο καταξιώσας με και την σήμερον θεάσασθαι.
Δόξα σοι, Παναγία Τριάς, ο Θεός ημών.
Προσκυνώ την αγαθότητά σου την ανεκδιήγητον. Υμνώ την μακροθυμίαν σου την ανεξιχνίαστον.

Ευχαριστώ και δοξολογώ το αμέτρητόν σου έλεος, ότι μυρίων κολάσεων και τιμωριών όντα άξιον, ελεείς και ευεργετείς με μυρίαις ευεργεσίαις.

Δόξα σοι, Κύριε ο Θεός μου, πάντων ένεκα.Ετικέτες