Δεν είσαι χριστιανός!

Loading...


Σ΄ έναν αδελφό, πού έπεσε σε αμαρτία, φανερώθηκε ο σατανάς και του λέει: Δεν είσαι χριστιανός!

Μα ο αδερφός του αποκρίθηκε:

– Ό,τι και να΄ μαι, τώρα σε αφήνω και φεύγω!
– Σου το λέω, θα πάς στην κόλαση! Επέμεινε ο σατανάς.
– Δεν είσαι σύ ο κριτής μου ούτε ο Θεός μου! του λέει ο αδελφός.
Έτσι, καθώς δεν κατόρθωνε τίποτα ο σατανάς, σηκώθηκε κι έφυγε. Ο αδελφός, πάλι, μετανόησε ειλικρινά ενώπιον του Θεού και έγινε αγωνιστής.
*Γεροντικό,Ετικέτες