Άγιος Παϊσιος: Διαφορετικές βιταμίνες…

Loading...


“— Γέροντα, έχω ένα παράπονο, γιατί, για το ίδιο θέμα, άλλα είπατε στον τάδε αδελφό και άλλα σε μένα. 

— Βρέ, ευλογημένε, στον καθένα δίνω την βιταμίνη που του λείπει!”Ετικέτες