Άγιος Ισίδωρος Πηλουσιώτης: Μέτριο φρόνημα δεν σημαίνει…

Loading...


Άγιος Ισίδωρος Πηλουσιώτης

Πρέπει να έχουμε μετριοφροσύνη.

Μέτριο φρόνημα δεν σημαίνει
κολακεία στους ανώτερους,
αλλά συγκατάβαση στους κατώτερους.

Όχι δουλοπρέπεια, αλλά ημερότητα.

Όχι υποκρισία, αλλά ειλικρίνεια.

 Ετικέτες