Χειροτονία Ιερέα στο Πατριαρχείο Ιεροσολύμων (video)

Loading...


Την πρωΐαν του Σαββάτου, 25ην Αυγούστου/7ην Σεπτεμβρίου 2013, εχειροτονήθη εις ιερέα εις την θείαν Λειτουργίαν επί του Φρικτού Γολγοθά υπό του Ιερωτάτου Μητροπολίτου Καπιτωλιάδος κ. Ησυχίου ο διάκονος π. Σάββας Χάτζ, υπηρετών άχρι τούδε εις την Μητρόπολιν Άκκρης -Πτολεμαΐδος, μέλλων δε προσεχώς να υπηρετήση ως έφημέριος ιερεύς εις την Ελληνορθόδοξον (Rum Orthodox) Κοινότητα της πόλεως Αμπελίν του βορείου Ισραήλ, υπαγομένην  εις την Μητρόπολιν Άκκρης.

Τον χειροτονηθέντα εσυνώδευσεν εκ της κώμης καταγωγής αυτού, Αμπελιν, ο ηγούμενος της Άκκρης Αρχιμανδρίτης π. Φιλόθεος, ιερείς της περιοχής της Άκκρης, οι γονείς του χειροτονηθέντος και η σύζυγος αυτού, εις το εγγύς Πρεσβυτέρα, ομάς ομοπατρίων αυτού, οίτινες και συμμετείχον εις το μυστήριον της χειροτονίας προσευχόμενοι, ομού μεθʼ ομάδος προσκυνητών εξ Ελλάδος. 

Ο χειροτονήσας Αρχιερεύς, ο χειροτονηθείς ιερεύς και πάντες οι συμμετέχοντες ανήλθον εις το Πατριαρχείον μετά την χειροτονίαν και έλαβον την ευλογίαν του Μακαριωτάτου Πατρός ημών και Πατριάρχου Ιεροσολύμων κ.κ. Θεοφίλου και ήκουσαν τους πατρικούς λόγους Αυτού προς τον χειροτονηθέντα δια μίαν διακονίαν ευάρεστον τω Θεώ και τοις ανθρώποις.

{youtube}qeRIUa4GrZk{/youtube}