Το Πατριαρχείο Ιεροσολύμων ανάβει το Χριστουγεννιάτικο δέντρο (φωτο)

Loading...


Την Κυριακήν, 25ην Νοεμβρίου/8ην Δεκεμβρίου 2013, έλαβε χώραν εις την Ελληνορθόδοξον (Rum Orhtodox) Κοινότητα της Ιόππης/Γιάφφας πόλεως του Ισραήλ, συνεχομένης τη πόλει του Τελ-Αβίβ, χριστουγεννιάτικη εκδήλωσις της αφής του Χριστουγεννιάτικου δένδρου.

Εις την εκδήλωσιν ταύτην, διοργανωθείσαν χάρις εις τας προσπαθείας του Προισταμένου της Κοινότητος, οικονόμου π. Κωνστάντη, έλαβον μέρος πολλά εκ των μελών της εκεί Κοινότητος του Πατριαρχείου, οι Επίτροποι, ο Δήμαρχος της πόλεως Τελ Αβίβ και άλλοι.

alt
alt
alt
alt
alt