Το άναμμα του Χριστουγεννιάτικου δέντρου στα Ιεροσόλυμα (φωτο & video)

Loading...


Το εσπέρας της Πέμπτης, 6ης/19ης Δεκεμβρίου 2013, έλαβε χώραν εορταστική εκδήλωσις του ανάμματος του Χριστουγεννιάτικου δένδρου, εσωτερικώς της Νέας Πύλης της Παλαιάς Πόλεως των Ιεροσολύμων.

Η εκδήλωσις αυτή προητοιμάζετο από ημερών υπό της Χριστιανικής Διομολογιακής Νεολαίας της Παλαιάς Ιερουσαλήμ. Η Νεολαία αύτη είχε στήσει δένδρον ύψους δέκα μέτρων επί της στέγης κτιρίου παρά την Νέαν Πύλην.

Εις την εκδήλωσιν ταύτην μετέσχον άνευ υπερβολής περί τας τρεις χιλιάδας άτομα, κυρίως νέοι, ακολουθούντες τους Αρχηγούς των Εκκλησιών ή εκπροσώπους αυτών, Ελληνορθοδόξου Πατριάρχου Ιεροσολύμων, Λατινικού Πατριαρχείου, Φραγκισκανών, Αρμενίων, Λουθηρανού Επισκόπου, Συριάνου Επισκόπου και επρόσωποι της Παλαιστινιακής Αυτονομίας ο κ. Χάννε Αμήρε, Πρόεδρος της Επιτροπής Χριστιανικών Υποθέσεων, ο Διοικητής των Ιεροσολύμων κ. Αδνάν Χουσέινη, Πρέσβεις και Πρόξενοι κρατών, ο εκπρόσωπος της Βιβλικής Εταιρείας / Bible Society κ. Νάσατ Φιλούμενος και ο Σύμβουλος του Προέδρου Αμπού Μάζεν κ. Άχμεντ Ρουέντη.

1

Εις την πάνδημον ταύτην εκδήλωσιν, την τονίζουσαν την Χριστιανικήν παρουσίαν εις την Παλαιάν Πόλιν των Ιεοροσολύμων, η Α.Θ.Μ. ο Πατήρ ημών και Πατριάρχης Ιεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλος ήναψε το στηθέν δένδρον, το οποίον ούτως εφωτίσθη εις τον  ηλεκτρονικόν και βεγγαλικόν στολισμόν αυτού και εν χαρά μεγάλη και επευφημίαις πολλαίς εγένετο η υποδοχή της εορτής των Χριστουγέννων και του Νέου Έτους

1

Μετά το άναμμα του δένδρου πάσα η ομήγυρις επορεύθη εις το έναντι της Νέας Πύλης ξενοδοχείον Notre-Dame και εκεί εις την αίθουσαν τελετών αυτού εψάλησαν Χριστουγεννιάτικα άσματα και ηκούσθησαν λόγοι ευχαριστήριοι προς τον Θεόν διά την εξ αυτού πηγάζουσαν χαράν ειρήνην και ευφροσύνην της εορτής των Χριστουγέννων, ανεγνώσθη η εκ του κατά Λουκάν Ευαγγελική Περικοπή της Γεννήσεως και ο Μακαριώτατος Πατριάρχης Ιεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλος προσεφώνησε το ακροατήριον αραβιστί.

                                 {youtube}8umSI3MFIcc{/youtube}