Στο Ναό της Γεννήσεως ο Πατριάρχης Ιεροσολύμων

Loading...


Στη και στον βρέθηκε ο που ενημερώθηκε για τα έργα που είναι σε εξέλιξη.

Το ανακοινωθέν του Πατριαρχείου αναφέρει:

Το απόγευμα της Τετάρτης, 8ης/21ης Δεκεμβρίου 2016, ο Μακαριώτατος Πατήρ ημών και Πατριάρχης Ιεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλος επεσκέφθη τον Ιερόν Ναόν της Γεννήσεως του Χριστού εν Βηθλεέμ, προκειμένου να εποπτεύση τα έργα ανακαινίσεως του Ναού, ειδικώς εις το βόρειον τμήμα του Νάρθηκος, όπου δαπάναις του Ιερού ημών Κοινού ανεκαινίσθη το Γραφείον, το οποίον φιλοξενεί την Αστυνομίαν και το ημέτερον σαλόνιον διά την υποδοχήν και φιλοξενίαν επισήμων.

Τον Μακαριώτατον υπεδέχθησαν εις την είσοδον του Ιερού Ναού ο Πατριαρχικός Επίτροπος εν Βηθλεέμ, Σεβασμιώτατος Αρχιεπίσκοπος Ιορδάνου κ. Θεοφύλακτος και ο Διευθυντής της Αστυνομίας της πόλεως Μουχάμαδ Αμπού Ρούμπ.

Ο Μακαριώτατος εξεναγήθη υπό του Αρχιεπισκόπου Ιορδάνου κ. Θεοφυλάκτου εις τους χώρους αυτούς και εν συνεχεία εις το σαλόνιον ο Διευθυντής της Αστυνομίας προσεφώνησε τον Μακαριώτατον εκ μέρους του Αρχηγού της Αστυνομίας της Παλαιστίνης κ. Χάζεμ Αττάλα και του Διοικητού της αγίας Πόλεως Βηθλεέμ κ. Αλά Σάλαμπη. Ο Διευθυντής ηυχαρίστησε τον Mακαριώτατον διά την βοήθειαν και το ενδιαφέρον του διά την Αστυνομίαν και ετόνισε την αγαστήν συνεργασίαν με τον Σεβασμιώτατον Αρχιεπίσκοπον Ιορδάνου κ. Θεοφύλακτον διά το καλόν της Πόλεως και επήνεσε το έργον, το οποίον εκείνος επιτελεί εις την Βηθλεέμ με την ευλογίαν του Μακαριωτάτου.

Διαβάστε εδώ:  Παρέμβαση του Πατρ. Ιεροσολύμων για τα περί υπερφυσικών ενδείξεων με το άνοιγμα του τάφου του Ιησού Χριστού

Ακολούθως ο Μακαριώτατος ηυχαρίστησε τον Αρχηγόν της Αστυνομίας κ. Χάζεμ Αττάλα και τον Διοικητήν της Βηθλεέμ κ. Αλά Σάλαμπη διά την συνεργασίαν των με το Πατριαρχείον και ιδιαιτέρως διά την βοήθειαν, την οποίαν παρέχουν εις τον Ιερόν Ναόν της Γεννήσεως του Χριστού εν Βηθλεέμ. Επήνεσε τον Σεβασμιώτατον Αρχιεπίσκοπον Ιορδάνου κ. Θεοφύλακτον διά την πρωτοβουλίαν αυτού να ανακαινισθή αυτός ο χώρος, προκειμένου να καταστή λειτουργικός και τέλος ηυχήθη οι Αστυνομικοί να συνεχίσουν να εργάζωνται με ζήλον διά την ασφάλειαν του Ιερού Ναού και την εξυπηρέτησιν των προσκυνητών και κυρίως διά την διαφύλαξιν των δικαιωμάτων μεταξύ των τριών Κοινοτήτων.

Τέλος ο Μακαριώτατος εξέφρασε την ικανοποίησιν Αυτού διά το απορροφητικόν Μανουάλιον, το οποίον ετοποθετήθη εις το παρεκκλήσιον του αγίου Νικολάου, προκειμένου να διαφυλαχθή ο Ιερός Ναός καθαρός από τον καπνόν ο οποίος προέρχεται από το άναμμα των κηρίων.