Συνάντηση του Πατριάρχη Ιεροσολύμων με τον Νίκο Τόσκα (ΒΙΝΤΕΟ & ΦΩΤΟ)

Loading...


Ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Νίκος Τόσκας, έγινε δεκτός από τον και συζήτησαν για τα θέματα του και της περιοχής.

Το ανακοινωθέν του Πατριαρχείου αναφέρει:

Το εσπέρας της Τρίτης, 4ης / 17ης Ιανουαρίου 2017, επεσκέφθη το Πατριαρχείον ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτου κ. Νικόλαος Τόσκας, συνοδευόμενος υπό κλιμακίου συνεργατών αυτού, της συζύγου αυτού και υπό του Γενικού Προξένου της Ελλάδος εις τα Ιεροσόλυμα κ. Χρήστου Σοφιανοπούλου.

Τον κ. Υπουργόν εδέχθη η Α.Θ.Μ. ο Πατήρ ημών και Πατριάρχης Ιεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλος μετά Πατέρων Αγιοταφιτών.

Εις το πλαίσιον της επισκέψεως ταύτης ο κ. Υπουργός εζήτησε και ενημερώθη υπό του Μακαριωτάτου περί του επιτελουμένου υπό του Ε.Μ.Π. εξέχοντος έργου της συντηρήσεως και αποκαταστάσεως του Ιερού Κουβουκλίου του Παναγίου Τάφου, περί των προσερχομένων προσκυνητών παρά τα κρούσματα βίας, τα λαμβάνοντα χώραν ενίοτε εις την Ιερουσαλήμ, περί της αυριανής επισκέψεως εις τον Ιορδάνην ποταμόν, της προσελεύσεως πλήθους προσκυνητών, εντοπίων εκ των περιοχών του Ισραήλ και εκ των κατεχομένων υπ᾽ αυτού Παλαιστινιακών περιοχών και εκ προσκυνητών εξ Ελλάδος, Ρωσίας, Ρουμανίας, Ουκρανίας και Κύπρου.

Ο Μακαριώτατος ενημέρωσε τον κ. Υπουργόν και περί των προσπαθειών του Πατριαρχείου να διατηρήση το καθεστώς των Παναγίων Προσκυνημάτων και τον χαρακτήρα της Ιερουσαλήμ ως πόλεως Αγίας, προτύπου ειρηνικής θρησκευτικής συμβιώσεως.

Ο κ. Υπουργός ηυχαρίστησε τον Μακαριώτατον διά την επίσκεψιν και την ενημέρωσιν, ο δε Μακαριώτατος παρεκάλεσεν αυτόν, όπως διαβιβάση εις τον Πρωθυπουργόν της Ελλάδος κ. Αλέξιον Τσίπραν τας ευχάς Αυτού και την πρόσκλησιν εις το γεγονός της παραδόσεως του Κουβουκλίου, άμα τη αποπερατώσει του έργου της αποκαταστάσεως αυτού.

Ο κ. Υπουργός προσέφερεν εις τον Μακαριώτατον επίχρυσον στεφάνι εκ φύλλων δάφνης ο δε Μακαριώτατος προσέφερε εις εκείνον και εν έκαστον μέλος του κλιμακίου των συνεργατών αυτού εικόνας του Ιερού Κουβουκλίου και της Θεοτόκου και ανεχώρησε, προτιθέμενος να επισκεφθή την επαύριον τον Ναόν της Αναστάσεως.