Προσκύνημα στο περιβόλι της Παναγιάς για τον Θεόφιλο

Loading...


Ο ΠΑΤΡΙΑΡΧΗΣ ΙΕΡΟΣΟΛΥΜΩΝ ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΤΑΙ ΤΟ .

Σύμφωνα με την ιστοσελίδα του Πατριαρχείου Ιεροσολύμων ο τη προσκλήσει της Ιεράς Συνοδείας της Αγίας Άννης και τη κανονική αδεία του Οικουμενικού Πατριάρχου επισκέπτεται το Άγιον Όρος, 

ίνα προσκυνήση εις την Ιεράν Σκήτην της Αγίας Άννης και να προεξάρξη της πανηγύρεως της Κοιμήσεως της Αγίας Άννης εις την ειρημένην Σκήτην, την Κυριακήν, 25ην Ιουλίου/ 7ην Αυγούστου 2016.Λεπτομέρειαι περί της επισκέψεως ταύτης αναρτηθήσονται εν τω καιρώ αυτών.