Πατριαρχείο Ιεροσολύμων: Φιλοξενία εκπροσώπων του Εθνικού Συμβουλίου Εκκλησιών Αμερικής

Loading...


Το μεσημέρι της 31ης Αυγούστου /13ης Σεπτεμβρίου 2017, οι Αρχηγοί των Εκκλησιών των Ιεροσολύμων υπό τον Μακαριώτατο Πατριάρχη Ιεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλον παρέθεσαν γεύμα εις το παρά την Νέαν Πύλην ξενοδοχείον Notre Dame στους εκπροσώπους του Εθνικού Συμβουλίου των Εκκλησιών της Αμερικής / National Council of the Churches of Christ USA (NCC).

Όπως μας ενημερώνει το Πατριαρχείο Ιεροσολύμων: «Διαρκούντος του γεύματος τούτου, οι Αρχηγοί των Εκκλησιών ενημέρωσαν τους προσκεκλημένους συνδαιτημόνας περί της κρατούσης καταστάσεως εις την Παλαιάν Πόλιν των Ιεροσολύμων, διηρημένης ανέκαθεν εις τέσσαρας συνοικίας, την Χριστιανικήν, την Ιουδαικήν, την Μουσουλμανικήν και την Αρμενικήν και περί των αποπειρών ακραίων Ισραηλινών στοιχείων, οικιστών- settlers, ίνα αλλάξουν το καθεστώς τούτο, ως συμβαίνει εις τα παρά την Πύλην του Δαυίδ παρανόμως ενοικιασθέντα ξενοδοχεία του Πατριαρχείου Ιεροσολύμων, και περί της τούτων αδίκου προσφάτου αποφάσεως του Ισραηλινού δικαστηρίου.

Διαβάστε εδώ:  Ιεροσόλυμα-Στιγμές δέους: Η Άνοδος της εικόνας της Θεοτόκου από την Γεσθημανή (ΦΩΤΟ – ΒΙΝΤΕΟ)

Τους προσκεκλημένους προσεφώνησεν ο Μακαριώτατος Πατήρ ημών και Πατριάρχης Ιεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλος διά της κάτωθι προσφωνήσεως Αυτού αγγλιστί, ίδε ηλεκτρονικόν σύνδεσμον:

HIS BEATITUDE THE PATRIARCH OF JERUSALEM THEOPHILOS ADDRESSING THE NATIONAL COUNCIL OF THE CHURCHES OF CHRIST USA (NCC)

Οι εκπρόσωποι των Εκκλησιών Αμερικής επροθυμοποιήθησαν διά συμπαράστασιν εις την Χριστιανκήν παρουσίαν εις Ιεροσόλυμα».