Πατριαρχείο Ιεροσολύμων: Επαναλειτουργία Ι.Ν. Μεγαλομάρτυρος Γεωργίου

Πατριαρχείο Ιεροσολύμων: Το απόγευμα της Παρασκευής 26ης Μαϊου 2017, ο Μακαριώτατος Πατριάρχης Ιεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλος προεξήρξε Δοξολογίας και Αγιασμού του ύδατος και ηυλόγησε την επαναλειτουργίαν του Ιερού Ναού του Αγίου ενδόξου Μεγαλομάρτυρος Γεωργίου του Τροπαιοφόρου της Ορθοδόξου Αραβοφώνου Κοινότητος στηνΤζίφναν (βιβλικήν Γκόφναν), πόλη που βρίσκεται κοντά στην Ραμάλλα.

Όπως μας ενημερώνει το Πατριαρχείο Ιεροσολύμων: “Ο Ιερός ούτος Ναός φέρων σημεία της αρχαιότητος αυτού, ως των γεγλυμμένων επί του υπερθύρου της εισόδου αυτού παραστάσεων της Γεννήσεως του Χριστού, αφ’ ημερών του αοιδίμου Πατριάρχου Ιεροσολύμων Κυρίλλου το 1854 και άμα τη εισόδω αυτού μέγα αρχαιότατον Βαπτιστήριον, υπέστη προ μηνών λίαν σημαντικήν φθοράν εκ πυρκαιάς, προελθούσης εξ ηλεκτρικής συμπλοκής, δι’ ο και κατά το διάστημα τούτο εχρησιμοποιήθη ως ναός η παρακειμένη αίθουσα.

Εις την τελετήν ταύτην επαναλειτουργίας του Ιερού Ναού, ο Μακαριώτατος συνοδεύετο υπό του Γέροντος Αρχιγραμματέως Σεβασμιωτάτου Αρχιεπισκόπου Κωνσταντίνης κ. Αριστάρχου, του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Ελενουπόλεως κ. Ιωακείμ, του Τελετάρχου Αρχιμανδρίτου Βαρθολομαίου, του Αρχιμανδρίτου π. Ιερωνύμου, του π. Αίσσα Μούσλεχ και του Αρχιδιακόνου π. Μάρκου. Ο Μακαριώτατος έτυχε θερμοτάτης υποδοχής υπό των Προσκόπων της πόλεως, οι οποίοι προεπορεύοντο, έως της εισόδου του Ναού.

Μετά την τελετήν ταύτην εις την παρακειμένην αίθουσαν εξεφώνησε προσφώνησιν ο κ. Χάννα Αμήρε, Πρόεδρος της Επιτροπής Χριστιανικών Υποθέσεων του Παλαιστινιακού Κράτους, ο οποίος και ηυχαρίστησεν εξ ονόματος του Προέδρου του Παλαιστινιακού κράτους κ. Μαχμούτ Αμπάς Αμπού Μάζεν, υπογραμμίζων την αδήριτον ανάγκην ειρηνικής συνυπάρξεως Χριστιανών και Μουσουλμάνων, μετά μάλιστα το θλιβερόν και δυσάρεστον γεγονός της δολοφονίας 28 Κοπτών μαθητών εις την Αίγυπτον, την μεσημβρίαν της ημέρας ταύτης.

Λόγον εξεφώνησε ωσαύτως και ο Δήμαρχος της κώμης, ο Προιστάμενος ιερεύς της Κοινότητος Πρωτοπρεσβύτερος π. Γεώργιος Αουάδ, ο Πρόεδρος του Κοινοτικού Συμβουλίου κ. Αντόν Μάχερ ευχαριστών ωσαύτως τον Μακαριώτατον διά την ηθικήν και υλικήν συμπαράστασιν εις την ανέγερσιν του Ναού και όλους εκείνους, οι οποίοι συνέδραμον εις την ανακαίνισιν.

Την τελετήν επεσφράγισεν ο λόγος του Μακαριωτάτου διά στόματος π. Αίσσα Μούσλεχ έχων ως έπεται αραβιστί, ίδε:

http://www.jp-newsgate.net/ar/2017/05/19/30624

συνοδευόμενος και υπό της δωρεάς σετ Αγίου Ποτηρίου, Αγίου Δισκαρίου και άλλων ιερών σκευών υπό του Πατριαρχείου διά τον καέντα και ανακαινισθέντα Ιερόν Ναόν”.