Πατριαρχείο Ιεροσολύμων: Η κάθοδος της Εικόνας της Θεοτόκου στο Θεομητορικό μνήμα (ΒΙΝΤΕΟ & ΦΩΤΟ)

Loading...


Με τη δέουσα κατάνυξη συνεχίζονται οι λατρευτικές εκδηλώσεις στο Πατριαρχείο Ιεροσολύμων για την εορτή της Κοιμήσεως της Θεοτόκου.

Οπως αναφέρει ανακοίνωση του Πατριαρχείου: «Την αυγήν της πρωίας της Παρασκευής, 12ης/ 25ης Αυγούστου 2017, έλαβε χώραν η λιτανεία – πορεία της καθόδου της εικόνος της Κοιμήσεως της Θεοτόκου εις το εν Γεθσημανή Θεομητορικόν Μνήμα.

Η λιτανεία αύτη ήρξατο από του παρεκκλησίου του Μετοχίου της Γεθσημανής, εις το οποίον φυλάσσεται η εικών αύτη, έναντι της Αυλής του Ναού της Αναστάσεως.

Η λιτανεία απετελείτο εκ σειράς μοναχών, μοναζουσών, κληρικών, προπορευομένων της εικόνος, την οποίαν εκράτει επί στήθους ο ηγούμενος της Γεσθημανής Σεβασμιώτατος Αρχιεπίσκοπος Αβήλων κ. Δωρόθεος. Της σεπτής εικόνος ταύτης είποντο χιλιάδες πιστών, λαικών, ανδρών, γυναικών, παιδίων, Ορθοδόξων, ετεροδόξων και αλλοθρήσκων εισέτι, συνωστιζομένων να προσκυνήσουν αυτήν, ίνα αγιασθώσιν.

Η λιτανεία επορεύθη εις την Οδόν του Μαρτυρίου, πορείαν αντίθετον της πορείας, την οποίαν ηκολούθησεν ο Κύριος από του Πραιτωρίου. Διαρκούσης ταύτης εψάλλοντο τα τροπάρια «εν τη Γεννήσει την Παρθενίαν εφύλαξας», «Απόστολοι εκ περάτων», υπό του Πρωτοψάλτου Αρχιμανδρίτου π. Αριστοβούλου και του λαμπαδαρίου Γεωργίου Αλβανού και άλλων και υπό των μοναζουσών ελληνιστί, ρωσσιστί, αραβιστί και ρουμανιστί.

Διαβάστε εδώ:  Εορτή της Αποδόσεως Κοιμήσεως της Θεοτόκου στο Νιχώρι Βοσπόρου (ΦΩΤΟ)

Εν τη πορεία ταύτη ανεπέμφθη δέησις προ της Ρωσικής Μονής του αγίου Αλεξάνδρου Νέφσκυ, του Πραιτωρίου, των Αγίων Θεοπατόρων Ιωακείμ και Άννης και του αγίου Πρωτομάρτυρος Στεφάνου.

Η πάνδημος πομπή κατέληξεν εις το εν Γεθσημανή Ιερόν Ναόν της Κοιμήσεως της Θεοτόκου. Ενταύθα μετά την δέησιν η εικών κατετέθη εις την θέσιν αυτής επί του επιταφίου νοτίως του Θεομητορικού Μνήματος, ότε και ηκολούθησεν η ακολουθία του Όρθρου και η θεία Λειτουργία προς τιμήν και μακαρισμόν της Υπεραγίας Θεοτόκου και εκζήτησιν της βοηθείας αυτής, αρωγής και πάσης ενισχύσεως.