Πατρ.Ιεροσολύμων: Η Εορτή των Προπατόρων στο χωριό των Ποιμένων (ΒΙΝΤΕΟ & ΦΩΤΟ)

Loading...


Με την παρουσία του πανηγυρίστηκε η Εορτή των Προπατόρων.

Όπως αναφέρεται σε ανακοινωθέν του Πατριαρχείου:

Την Κυριακήν, 12ην / 25ην Δεκεμβρίου 2016, εωρτάσθη εις το χωρίον των Ποιμένων, εν ω οι αγραυλούντες ποιμένες ήκουσαν τον αγγελικόν ύμνον «Δόξα εν υψίστοις Θεώ» και προετράπησαν να μεταβούν έως Βηθλεέμ – σημερινόν Μπειτ Σαχούρ- η μνήμη των κατά σάρκα Προπατόρων του Χριστού, των προ του νόμου και εν νόμω ευαρεστησάντων τον Κύριον, εξαιρέτως δε του Πατριάρχου Αβραάμ, εις ον πρώτον εδόθη η επαγγελία, ειπόντος του Θεού προς αυτόν «ενευλογηθήσονται εν τω σπέρματί σου πάντα τα έθνη της γης» ( Γεν. ιβ, 3κ´, κβ´ 18).

Διαβάστε εδώ:  Στο Ναό της Γεννήσεως ο Πατριάρχης Ιεροσολύμων

Εις τον επ᾽ ονόματι αυτών Ιερόν Ναόν της Ελληνορθοδόξου Αραβοφώνου Κοινότητος, αριθμούσης περί τας επτά χιλιάδας μέλη, εγένετο δεκτός την πρωίαν της ως άνω ημέρας υπό των Προσκόπων, του εν Βηθλεέμ Πατριαρχικού Επιτρόπου Σεβασμιωτάτου Αρχιεπισκόπου Ιορδάνου κ. Θεοφυλάκτου και υπό των Ιερέων της πόλεως και του λαού εν συνεχεία η Α.Θ.Μ. ο Πατήρ ημών και Πατριάρχης Ιεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλος, ο οποίος και προεξήρξε του Όρθρου και της Θ. Λειτουργίας, συλλειτουργούντων Αυτώ του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Καπιτωλιάδος κ. Ησυχίου, του Γέροντος Αρχιγραμματέως Σεβασμιωτάτου Αρχιεπισκόπου Κωνσταντίνης κ. Αριστάρχου, του Πατριαρχικού Επιτρόπου εν Βηθλεέμ Σεβασμιωτάτου Αρχιεπισκόπου Ιορδάνου κ. Θεοφυλάκτου συμπροσευχομένου, Αγιοταφιτών Ιερομονάχων και του ηγουμένου της Μονής των Ποιμένων Αρχιμανδρίτου π. Ιγνατίου και του Ιεροδιακόνου Μάρκου, των Ιερέων του Ναού τούτου Πρεσβυτέρων π. Σάββα, π. Αίσσα και π. Ιωάννου, ψαλλούσης της Μεικτής χορωδίας της ενορίας ταύτης, παρουσία του εκπροσώπου του Ελληνικού Γενικού Προξενείου της Ελλάδος εις Ιεροσόλυμα κ. Βασιλείου Κοίνη και παρακολουθούντος του Ορθοδόξου λαού της πόλεως.