Πάσχα στην Αρχιεπισκοπή Καττάρων (ΦΩΤΟ)

Loading...


Με ιερά κατάνυξη εορτάστηκε το Πάσχα στην Αρχιεπισκοπή Καττάρων, όπου οι πιστοί Ορθόδοξοι συμμετείχαν στις Ακολουθίες.

Το ανακοινωθέν του Πατριαρχείου αναφέρει:

Με ιδιαιτέραν λαμπρότητα και κατά την τάξιν του Πατριαρχείου Ιεροσολύμων ετελέσθησαν αι ιεραί Ακολουθίαι της Μεγάλης Εβδομάδος και της Λαμπροφόρου Αναστάσεως εις την Ιεράν Αρχιεπισκοπήν Καττάρων.

Πλήθος πιστών μετ’ ευλαβείας και κατανύξεως συμμετέσχον εις την Θείαν Κοινωνίαν, τόσον εκ των πόλεων του Εμιράτου όσον και εκ της Σαουδικής Αραβίας.

Αι ακολουθίαι ετελέσθησαν εις την Ελληνικήν, Αραβικήν, Σλαυονικήν, Σερβικήν, Ρουμανικήν και Αγγλικήν γλώσσαν διά την πληρεστέραν συμμετοχήν του πολυγλώσσου ποιμνίου. Οι ιεροψάλται απέδωσαν με θαυμάσιον τρόπον τους ύμνους και αι χορωδίαι τα Εγκώμια της Μ. Παρασκευής εις την Αραβικήν και Ελληνικήν γλώσσαν.

Διαβάστε εδώ:  Η δεύτερη Ανάσταση στο Πατριαρχείο Ιεροσολύμων (ΦΩΤΟ)

Την Μεγάλην Παρασκευήν και την νύκτα του Μεγάλου Σαββάτου προσήλθον εις την ακολουθίαν οι Πρέσβεις της Κύπρου, της Σερβίας, η Πρόξενος της Ελλάδος και ο εκπρόσωπος της Πρεσβείας της Μολδαβίας εις το Κάταρ. Εις το τέλος της Θ. Λειτουργίας της Αναστάσεως ακολούθησε η ευλογία των πασχαλινών αυγών.tilegrafima.gr