Παραμονή Χριστουγέννων στα Ιεροσόλυμα (φωτο & video)

Loading...


Την Δευτέραν, 24ην Δεκεμβρίου 2013 / 6ην Ιανουαρίου 2014, εωρτάσθη υπό του Πατριαρχείου, συμφώνως προς την αρχαίαν τάξιν αυτού η εορτή της Παραμονής των Χριστουγέννων εις την Βηθλεέμ.

Συμφώνως προς το εγκεκριμένον πρόγραμμα, την 9ην π.μ. ώραν της ως άνω ημέρας η Α.Θ.Μ. ο Πατήρ ημών και Πατριάρχης Ιεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλος εδέχθη εις την αίθουσαν του Πατριαρχείου την Ισραηλινήν Αστυνομίαν εις την καθιερωμένην διά την εορτήν επίσκεψιν.

Εν συνεχεία, τη συνοδεία της Αστυνομίας και τη προπορεύσει των Ελληνορθοδόξων Προσκόπων, η Πρατριαρχική Αγιοταφιτική Συνοδεία μετέβη εις την Πύλην του Δαυίδ. Εκ της Πύλης του Δαυίδ ο Μακαριώτατος και οι Αγιοταφίται Πατέρες επεβιβάσθησαν οχημάτων και μετέβησαν εις την Ιεράν Μονήν του Προφήτου Ηλιού.
Ενταύθα έλαβε χώραν υποδοχή της Πατριαρχικής Συνοδείας υπό του Ηγουμένου της Ιεράς Μονής Αρχιμανδρίτου π. Παισίου, των εκπροσώπων της Κοινότητος Βηθλεέμ, Μπετζάλλας και Χωρίου των Ποιμένων και της Ισραηλινής Στρατιωτικής Διοικήσεως της Βηθλεέμ. Μετά την προσέλευσιν εις τον Ιερόν Ναόν και την σύντομον δεξίωσιν ο Μακαριώτατος ανεχώρησεν δι’ οχήματος προς την Βηθλεέμ, προπορευόμενων τριών Ισραηλινών ιππέων μέχρι του Ελέγχου του Τάφου της Ραχήλ. Από του Τάφου της Ραχήλ και εντεύθεν προεπορεύθησαν του Πατριαρχικού οχήματος, τιμητικώς, Παλαιστίνιοι μοτοσυκλετισταί Αστυνομικοί έως και την πλατείαν της πόλεως της Βηθλεέμ.
1

Ενταύθα υπεδέχθη διά προσφωνήσεως τον Μακαριώτατον ο Πατριαρχικός εν Βηθλεέμ Επίτροπος Αρχιεπίσκοπος Ιορδάνου κ. Θεοφύλακτος, η Δήμαρχος της Βηθλεέμ κα Βέρα Μπαμπίς, ο Νομάρχης Αμπτούλ Φατάχ Χαμαΐλε, ο Υπουργός Ζιγιάντ Ιλ Μπάντακ, η επί των Χριστιανικών υποθέσεων Παλαιστιανική Επιτροπή και πλήθος λαού, Προσκυνητών και Χριστιανών κατοίκων της Βηθλεέμ, προπορευομένων πολλών Προσκοπικών Σωμάτων.
Εκ του σημείου της υποδοχής ο Μακαριώτατος επορεύθη προς την είσοδον της Βασιλικής της Βηθλεέμ, προπορευομένων των ενδεδυμένων Ιερέων, ψαλλόντων «Η Γέννησις Σου Χριστέ ο Θεός ημών ανέτειλε τω κόσμω το φως το της γνώσεως …».

1

Εισελθών ο Μακαριώτατος, της ιερατικής συνοδείας προπορευομένης, διήλθε την Βασιλικήν άχρι του εικονοστασίου, κατήλθεν εις το Σπήλαιον διά της νοτίου πύλης και προσεκύνησε εις τον Αστέρα και την Φάτνην, ανήλθε διά της βορείου πύλης και ελθών προ του εικονοστασίου, ηυλόγησε και ανελθών επί του θρόνου προεξήρξε της Ακολουθίας των Μεγάλων Ωρών, του Εσπερινού και της Θείας Λειτουργίας του Μεγάλου Βασιλείου άχρι της 3.30 μ.μ. ώρας.
Άμα τη λήξει του Εσπερινού η Πατριαρχική Συνοδεία διά της θύρας του Βαπτιστηρίου ήλθεν εις το ηγουμενείον και παρεκάθισεν εις τράπεζαν, παρατεθείσαν υπό του ηγουμένου Πατριαρχικού Επιτρόπου Αρχιεπισκόπου Ιορδάνου κ. Θεοφυλάκτου.

1

Το εσπέρας της ημέρας της Παραμονής ο Μακαριώτατος διά του Πατριαρχικού Επιτρόπου παρέθεσε δεξίωσιν, εις την οποίαν ήτο προσκεκλημένος ο Πρόεδρος του Παλαιστινιακού κράτους Εξοχώτατος κ. Μαχμούτ Αμπάς-Αμπού Μάζεν, ο φιλοξενούμενος του Παλαιστινιακού κράτους Πρόεδρος της Σρι-Λάνκα μετά της συζύγου αυτού, ο εκπρόσωπος του Βασιλέως της Ιορδανίας κ. Σαμίρ Χάλασα, προσωπικότητες της Παλαιστινιακής Κυβερνήσεως ως ο Πρωθυπουργός κ. Ράμζη Χαμντάλλα, ο Υπουργός Εξωτερικών κ. Ριάντ Ισμάλικη και μέλη του Ορθοδόξου ημών ποιμνίου.
Διά της δεξιώσεως ταύτης εισήλθεν εις το τέλος αυτής η εορτή της Παραμονής των Χριστουγέννων.

                               {youtube}xzu4GsDE_TQ{/youtube}