Οι Ιερείς των Ρωσικών Μονών Γεσθημανής και Ελαιώνος ζήτησαν την ευλογία του Πατριάρχου Ιεροσολύμων (VIDEO)

Loading...


Την Πέμπτην, 7ην/20ην Δεκεμβρίου 2012, ο ηγούμενος των Ιερών Ρωσικών Μονών Αγίας Μαρίας Μαγδαληνής εν Γεθσημανή και Αναλήψεως Ελαιώνος Αρχιμανδρίτης π. Ρωμανός μεθʼ ιερέων, οι οποίοι υπηρετούν ως εφημέριοι εις τας ως άνω Ιεράς Μονάς, επεσκέφθησαν το Πατριαρχείον.

Τον εν λόγω ηγούμενον και τους μετʼ αυτού ιερείς εδέχθη η Α.Θ.Μ. ο Πατήρ ημών και Πατριάρχης Ιεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλος μετά τινων Αγιοταφιτών Πατέρων.

Ο νέος ηγούμενος των ως άνω Ιερών Μονών επαρουσίασε τους συνοδούς αυτού ιερείς εις τον Μακαριώτατον και εζήτησε την ευλογίαν Αυτού, ίνα ούτοι ιερουργούν εις τας Ιεράς αυτών Μονάς και τον Πανάγιον και Ζωοδόχον Τάφον.

Ο Μακαριώτατος δίδων την ευλογίαν Αυτού διʼ ιερουργίαν εις τους ιερείς, είπεν ότι αύτη είναι η τάξις της Εκκλησίας εν γένει και ιδία της των Ιεροσολύμων, ήτοι οι ιερείς να ζητώσιν την ευλογίαν και την άδειαν του οικείου Επισκόπου και εις την εν λόγω περίπτωσιν του Πατριάρχου Ιεροσολύμων, ίνα αποφεύγωνται αι περιπτώσεις ιερουργίας σχισματικών ιερέων και προωθώνται αι περιπτώσεις λειτουργίας των κανονικών ιερέων.

{youtube}8pe4ahuCnuY{/youtube}