Οι αποφάσεις του Πατριαρχείου Ιεροσολύμων για σειρά θεμάτων

Loading...


Συνεδρίασε την Πέμπτη 3 Ιανουαρίου η Αγία και Ιερά Σύνοδος του Πατριαρχείου Ιεροσολύμων, υπό την Προεδρεία της Α.Θ.Μ. τον Πατριάρχη Ιεροσολύμων κ.Θεόφιλο κι έλαβε αποφάσεις για τρέχοντα θέματα.

Η ανακοίνωση του Πατριαρχείου Ιεροσολύμων αναφέρει:

Την Πέμπτην, 21ην Δεκεμβρίου 2018/ 3ην Ιανουαρίου 2019, συνεκλήθη η Αγία και Ιερά Σύνοδος του Πατριαρχείου Ιεροσολύμων υπό την Προεδρείαν της Α.Θ.Μ. του Πατρός ημών και Πατριάρχου Ιεροσολύμων κ.κ. Θεοφίλου.

Η Αγία και Ιερά Σύνοδος επελήφθη διαφόρων θεμάτων του Πατριαρχείου, έλαβε δε τας κάτωθι αποφάσεις:

Αποκατέστησε εις τον βαθμόν του Ιεροδιακόνου τον Αγιοταφίτην Συνέσιον Βούκον, εις ον και ανέγνωσε την σχετικήν ευχήν ο Μακαριώτατος εις το παρεκκλήσιον της Πεντηκοστής, εν ω κείρονται οι Αγιοταφίται μοναχοί.

Διώρισεν ως αναπληρωματικόν μέλος του Εκκλησιαστικού Πρωτοδικείου τον Γέροντα Καμαράσην Αρχιμανδρίτην π. Νεκτάριον.

Διώρισε τον πρώην βουλευτήν του Κοινοβουλίου Ιορδανίας και ιατρόν κ. Όδε Καουάς ως Executive Manager / (Εκτελεστικόν Διευθυντήν των Σχολών του Πατριαρχείου εις την Δυτικήν Όχθην του Ιορδάνου).tilegrafima.gr