Ο Πρόεδρος της Βουλής της Κύπρου στον Πατριάρχη Ιεροσολύμων (ΦΩΤΟ)

Loading...


Εθιμοτυπική συνάντηση με τον Πρόεδρο της Βουλής της Κύπρου είχε ο και στη συζήτηση που έγινε αναλύθηκε ένα ευρύ φάσμα θεμάτων.

Το ανακοινωθέν του Πατριαρχείου αναφέρει:

Την Τετάρτην, 12ην /25ην Ιανουαρίου 2017, ο Πρόεδρος της Βουλής της Κύπρου κ. Δημήτριος Συλλούρης, συνοδευόμενος υπό συνεργατών αυτού και υπό της Πρέσβειρας της Κύπρου εις το Τελ–Αβίβ κ. Θεσσαλίας Σιάμπου και άλλου προσωπικού της Πρεσβείας, επεσκέφθη το Πατριαρχείον.

Τον κ. Συλλούρην και την συνοδείαν αυτού εδέχθη ενθέρμως η Α.Θ.Μ. ο Πατήρ ημών και Πατριάρχης Ιεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλος μετά του Γέροντος Αρχιγραμματέως Σεβασμιωτάτου Αρχιεπισκόπου Κωνσταντίνης κ. Αριστάρχου, του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Ελενουπόλεως κ. Ιωακείμ, του Σεβασμιωτάτου Αρχιεπισκόπου Ιορδάνου κ. Θεοφυλάκτου και άλλων Αγιοταφιτών Πατέρων.

Εις το πλαίσιον της επισκέψεως ταύτης έλαβε χώραν ενδιαφέρουσα συζήτησις περί των σχέσεων της Εκκλησίας Ιεροσολύμων μετά της Εκκλησίας της Κύπρου, της δευτέρας δεχθείσης τον Χριστιανισμόν παρά της πρώτης, ως παραδίδουν αι Πράξεις των Αποστόλων.

Διαβάστε εδώ:  Συνάντηση του Πατριάρχη Ιεροσολύμων με τον Νίκο Τόσκα (ΒΙΝΤΕΟ & ΦΩΤΟ)

Αι σχέσεις αύται εσυνεχίσθησαν διά μέσου των αιώνων μέχρι της σήμερον, είτε διά Κυπρίων την καταγωγήν Αγιοταφιτών είτε διά των εκ Κύπρου συρρεόντων προσκυνητών εις την Αγίαν Γην.

Ενδιαφέρουσα συζήτησις εγένετο ωσαύτως και περί του ρόλου του Πατριαρχείου εις την διατήρησιν του θρησκευτικού και πολιτιστικού καθεστώτος της Ιερουσαλήμ διά των πνευματικών αυτού δυνάμεων και διά της φυσικής περιουσιακής κληρονομίας αυτού.

Μετά την ανταλλαγήν των δώρων, ο κ. Πρόεδρος της Βουλής επεσκέφθη τον Πανάγιον Τάφον, ένθα υπεδέχθη αυτόν ο Γέρων Σκευοφύλαξ Σεβασμιώτατος Αρχιεπίσκοπος Ιεραπόλεως κ. Ισίδωρος και εν συνεχεία διά της Οδού του Μαρτυρίου επεσκέφθη την Ιεράν Μονήν Πραιτωρίου και την φυλακήν του Χριστού, ένθα υπεδέχθη αυτόν ο ηγούμενος Αρχιμανδρίτης Παρθένιος.