Ο Πατριάρχης Ιεροσολύμων στη Ρωσία (φωτο)

Loading...


Την Τρίτην, 10ην /23ην Ιουλίου 2013, η Α.Θ.Μ. ο Πατήρ ημών και Πατριάρχης Ιεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλος μετά της Αγιοταφιτικής συνοδείας Αυτού και του εν Μόσχα Πατριαρχικού Επιτρόπου οσιολογιωτάτου Αρχιμανδρίτου π. Στεφάνου επεσκέφθη τον Μακαριώτατον Πατριάρχην Μόσχας και πασών των Ρωσιών εις την Πατριαρχικήν και Συνοδικήν κατοικίαν Αυτού “Danilovskaya”.

Ενταύθα επεφυλάχθη η δέουσα τη θέσει του Πατριάρχου Ιεροσολύμων υποδοχή, ανταλλαγή αδελφικών ευχών του «ως ευ παρέστητε» και συνεζητήθησαν διμερή θέματα, αφορώντα τας δύο Εκκλησίας, με επίκεντρον τα Πανάγια Προσκυνήματα και την θέσιν των Χριστιανών της Μέσης Ανατολής.

Μετά τούτο ο Μακαριώτατος Πατριάρχης Μόσχας απένειμεν εις τον Μακαριώτατον Πατριάρχην Ιεροσολύμων το Α’ Παράσημον της δόξης και τιμής της Ρωσίας το δε παράσημον του μακαριστού Μητροπολίτου Μόσχας Αλεξίου, ζήσαντος τον 14ον αιώνα προ της ανακηρύξεως της Εκκλησίας της Ρωσίας εις Πατριαρχείον, εις τα λοιπά μέλη της συνοδείας του Πατριάρχου Ιεροσολύμων.

Μετά την παρασημοφόρησιν ο Μακαριώτατος Πατριάρχης Μόσχας επέδωσε τω Μακαριωτάτω Πατριάρχη Ιεροσολύμων ζεύγος εγκολπίων, Πατριαρχικήν ράβδον και επιτραχήλιον και ωμοφόριον, εις δε τους Αρχιερείς- μέλη της συνοδείας, αρχιερατικήν ράβδον και επιτραχήλιον και ωμοφόριον ωσαύτως και εις τα λοιπά μέλη άλλας Πατριαρχικάς ευλογίας.

Εν συνεχεία ο Μακαριώτατος Πατριάρχης Ιεροσολύμων μετά της συνοδείας Αυτού επεσκέφθη το εν Μόσχα Ιερόν Προσκύνημα της οσίας Ματρώνης της Ρωσίδος († 1952).

Εις τούτο και εντός του παρεκκκλησίου της Αγίας Σκέπης φυλάσσεται το Ιερόν Λείψανον αυτής. Μετά την προσκύνησιν του ιερού λειψάνου και την ενώπιον αυτού δέησιν έλαβε χώραν η προσκύνησις εις τον παρακείμενον Ναόν των εγκαινίων του Ναού της Αναστάσεως και η υποδοχή και προσφώνησις του Μακαριωτάτου υπό της καθηγουμένης μοναχής Θεοφανίας και η ευλογητική αντιφώνησις υπό του Μακαριωτάτου.

Κατά την μεσημβρίαν ο Μακαριώτατος επεσκέφθη το εν Μόσχα Μετόχιον του Παναγίου Τάφου, εν ω ο ηγούμενος και Πατριαρχικός Επίτροπος Αρχιμανδρίτης π. Στέφανος επεφύλαξεν εγκαρδίαν υποδοχήν και παρέθεσε πλουσίαν τράπεζαν τη συμμετοχή της Πρέσβεως της Ελλάδος εις την Ρωσίαν κ. Μαγδαληνής Κουμανούδη και του Γενικού Προξένου.

alt
alt
alt
alt