Ο Πατριάρχης Ιεροσολύμων σε καταυλισμό προσφύγων στην Ιορδανία

Loading...


Τους Σύρους που βρίσκονται σε καταυλισμό στην επισκέφθηκε ο ώστε να δει από κοντά τις συνθήκες διαβίωσης και να τους δώσει ευλογία και δύναμη.

Όπως αναφέρει η ανακοίνωση του Πατριαρχείου:

Την Τρίτην, 23ην Νοεμβρίου/ 6ην Δεκεμβρίου 2016, η Α.Θ.Μ. ο Πατήρ ημών και Πατριάρχης Ιεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλος εκδηλώνων και πάλιν το έμπρακτον ενδιαφέρον Αυτού υπέρ των εκ της Συρίας εκτοπισθέντων προσφύγων επεσκέφθη τον εις Ιορδανίαν προσφυγικόν καταυλισμόν Badia.

Τον καταυλισμόν τούτον είχε επισκεφθή ήδη ωρισμένας φοράς από έτους η εκ Κάρακ καταγομένη Ρωμαιορθόδοξος Δις Ουαφάα Κσούς, Διευθύντρια του εν Αμμάν Γραφείου του Πατριαρχείου, προσφέρουσα ανθρωπιστικήν βοήθειαν.

Εν τη επισκέψει ταύτη, ο Μακριώτατος προσέφερε ανθρωπιστικήν βοήθειαν εις δέματα μετ’ ειδών διατροφής και ρουχισμού και παιγνιδίων διά τα παιδιά.

Διαβάστε εδώ:  Τι αποφάσισε η Ιερά Σύνοδος του Πατριαρχείου Ιεροσολύμων

Συμμεριζόμενος ο Μακαριώτατος τας δυσκόλους συνθήκας διαμονής και διαβιώσεως των μελών του εν λόγω καταυλισμού και δη εν τη εποχή χειμώνος, απηύθυνε έκκλησιν προς την Διεθνή Κοινότητα, πρόσωπα και Οργανισμούς, όπως ανταποκριθούν και βοηθήσουν εμπράκτως διά του εν Αμμάν Γραφείου του Πατριαρχείου τους διαμένοντας εις τον καταυλισμόν τούτον, ίνα ανακουφίσουν αυτούς και ελαφρύνουν το βαρύ οικονομικόν φορτίον της Ιορδανίας.