Ο Πατριάρχης Ιεροσολύμων παρασημοφόρησε τον Δήμαρχο Ρόδου (ΒΙΝΤΕΟ & ΦΩΤΟ)

Loading...


Σε μια σεμνή τελετή στην αίθουσα του Θρόνου, ο τίμησε τον Δήμαρχο Ρόδου, Φώτη Χατζηδιάκο για την συμπαράστασή του προς το .

Το ανακοινωθέν του Πατριαρχείου αναφέρει:

Την Δευτέραν, 24ην Ιανουαρίου / 6ην Φεβρουαρίου 2017, επεσκέφθη το Πατριαρχείον ο Δήμαρχος Ρόδου κ. Φώτης Χατζηδιάκος, συνοδευόμενος υπό της συντονιστρίας του έργου αποκαταστάσεως του Ιερού Κουβουκλίου του Παναγίου Τάφου καθηγητρίας του Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου κ. Αντωνίας Μοροπούλου, υπό της Αντιδημάρχου κ. Αναστασίας Χατζηλαζάρου και Μαρίας Σιβιού.

Τον κ. Δήμαρχον και την συνοδείαν αυτού εδέχθη η Α.Θ.Μ. ο Πατήρ ημών και Πατριάρχης Ιεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλος.

Εις το πλαίσιον της συναντήσεως ταύτης, ο Μακαριώτατος ανεφέρθη εις την φιλοξενίαν, την οποίαν προ μηνών έσχε υπό του κ. Δημάρχου κατά την εις Ρόδον επίσκεψιν Αυτού ως και εις την σημασίαν της νήσου Ρόδου ως σταθμού διακινήσεως των προσκυνητών προς την Αγίαν Γην και σταθμού συναντήσεως πολιτισμών, ο δε κ. Δήμαρχος εξέφρασε τας εντυπώσεις αυτού εκ της προ ολίγου επισκέψεως αυτού μετά της κ. Μοροπούλου εις τας συνεχιζομένας εργασίας της αποκαταστάσεως του Ιερού Κουβουκλίου.

Διά την συμμετοχήν αυτού εις το θεάρεστον και αξιόλογον έργον τούτο, ο Μακαριώτατος απένειμε εις τον κ. Δήμαρχον την τιμητικήν διάκρισιν του Ανωτέρου Ταξιάρχου του Τάγματος των Ιπποτών του Παναγίου Τάφου, ίνα τη Χάριτι αυτού συνεχίζη το έργον αυτού της διαφυλάξεως της Βυζαντινής ημών παραδόσεως εις την νήσον Ρόδον και τας προσπαθείας αυτού διά την αποτελείωσιν του έργου της αποκαταστάσεως του Ιερού Κουβουκλίου του Παναγίου Τάφου.

Διαβάστε εδώ:  Ο Ουκρανός ΥΠΕΞ στον Πατριάρχη Ιεροσολύμων

Ευχαριστών συγκεκινημένος ο κ. Δήμαρχος εδεσμεύθη ότι θα συνεχίση τας προσπαθείας υποστηρίξεως του Πατριαρχείου Ιεροσολύμων έτι περισσότερον και ότι η τιμητική αύτη διάκρισις αντανακλά εις τους Ροδίους.

Εν συνεχεία της εκδηλώσεως ταύτης, ο Μακαριώτατος παρέθεσε γεύμα εις τον κ. Δήμαρχον, μετά το οποίον ο κ. Δήμαρχος επεσκέφθη τη συνοδεία του Γέροντος Αρχιγραμματέως Σεβασμιωτάτου Αρχιεπισκόπου Κωνσταντίνης κ. Αριστάρχου την Βασιλικήν της Γεννήσεως της Βηθλεέμ και την Ιεράν Μονήν του οσίου Σάββα του ηγιασμένου. Το εσπέρας ο Μακαριώτατος παρέθεσε δείπνον προς τιμήν του Δημάρχου, ο οποίος, τη επαύριον λαμβάνει μέρος εις τουριστικήν έκθεσιν εις Τελ Αβίβ.