Ο Ουκρανός ΥΠΕΞ στον Πατριάρχη Ιεροσολύμων

Loading...


Με τον Υπουργό Εξωτερικών συναντήθηκε ο και μεταξύ άλλων έγινε εκτενή συζήτηση για τους Ουνίτες στην Ουκρανία.

Το ανακοινωθέν του αναφέρει:

Το εσπέρας της Τετάρτης, 19ης Ιανουαρίου/1ης Φεβρουαρίου 2017, ο Υπουργός Εξωτερικών της Ουκρανίας, κ. Pavel Klimkin, συνοδευόμενος υπό προσωπικού συμβούλου αυτού και υπό του Πρέσβεως της Ουκρανίας εις Ισραήλ κ. Gennadi Nadolenko, επεσκέφθη το Πατριαρχείον.

Τον εξοχώτατον κ. Υπουργόν και τους συνοδούς αυτού εδέχθη η Α.Θ.Μ. ο Πατήρ ημών και Πατριάρχης Ιεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλος μετά του Πατριαρχικού Επιτρόπου, Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Καπιτωλιάδος κ. Ησυχίου, του Γέροντος Αρχιγραμματέως Σεβασμιωτάτου Αρχιεπισκόπου Κωνσταντίνης κ. Αριστάρχου, του Δραγουμανεύοντος Αρχιμανδρίτου π. Ματθαίου, του Τελετάρχου Αρχιμανδρίτου π. Βαρθολομαίου και του Αρχιδιακόνου π. Μάρκου.

Εις το πλαίσιον της επισκέψεως ταύτης εγένετο ενδιαφέρουσα συζήτησις περί της ποιμαντικής δραστηριότητας των αοιδίμων Πατριαρχών Ιεροσολύμων εις Ουκρανίαν και Ρωσίαν, προκειμένου να καταπολεμήσουν τον προσηλυτισμόν των και να εδραιώσουν το Ορθόδοξον φρόνημα.

Διαβάστε εδώ:  Ο Μητροπολίτης Κιέβου και πάσης Ουκρανίας κ. Ονούφριος στην Κέρκυρα (ΦΩΤΟ)

Ενδιαφέρουσα συζήτησις εγένετο ωσαύτως περί της ανάγκης ενότητος των Ορθοδόξων εθνικοτήτων υπό τας πτέρυγας της Εκκλησίας, σεβομένης τας εθνικάς και πολιτιστικάς παραδόσεις εκάστου λαού και θεραπευούσης εις το σώμα αυτής τα δημιουργούμενα σχίσματα.

Τοιαύτην άποψιν εξέφρασεν ο Μακαριώτατος και εις την κατά το παρελθόν θέρος εν Κρήτη συγκληθείσαν Μεγάλην Σύνοδον της Ορθοδοξίας.

Επί τη επισκέψει ταύτη ο Μακαριώτατος προσέφερεν εικόνα του Ιερού Κουβουκλίου, ευχόμενος την προστασίαν του Ουκρανικού λαού τη Xάριτι του Αναστάντος Κυρίου Ιησού Χριστού και του Παναγίου και Ζωοδόχου Τάφου.