Ο Νίκος Βούτσης στον Πατριάρχη Ιεροσολύμων (ΒΙΝΤΕΟ & ΦΩΤΟ)

Loading...


Δεκτός από τον έγινε ο Πρόεδρος της Βουλής, , που βρέθηκε στο Ισραήλ για την επέτειο του ολοκαυτώματος των Εβραίων.

Η ανακοίνωση του Πατριαρχείου αναφέρει:

Το εσπέρας της Τετάρτης, 12ης/25ης Ιανουαρίου 2017, επεσκέφθη το Πατριαρχείον ο Πρόεδρος της Ελληνικής Βουλής κ. Νικόλαος Βούτσης, ευρισκόμενος εις επίσκεψιν αυτού εις το Ισραήλ και συνοδευόμενος υπό του Γενικού Προξένου της Ελλάδος εις τα Ιεροσόλυμα κ. Χρήστου Σοφιανοπούλου και συνεργατών αυτού.

Τον Πρόεδρον της Ελληνικής Βουλής και την συνοδείαν αυτού εδέχθη η Α.Θ.Μ. ο Πατήρ ημών και Πατριάρχης Ιεροσολύμων μετά Πατέρων Αγιοταφιτών.

Εις το πλαίσιον της επισκέψεως ταύτης έλαβε χώραν ενδιαφέρουσα συζήτησις περί της επισκέψεως του κ. Βούτση εις το Ισραήλ ιδία δε περί της επισκέψεως αυτού εις το «Yad Vashem», μνημείον εις μνήμην των Εβραίων θυμάτων της Ναζιστικής κατοχής και μανίας και περί της αναγνωρίσεως παρά του κράτους του Ισραήλ της διασώσεως Ελληνοεβραίων θυμάτων παρά της Ελληνικής Εκκλησίας και Πολιτείας, και παρά των 348 Ελλήνων, διασωσάντων Εβραίων με κίνδυνον της ζωής αυτών.

Διαβάστε εδώ:  Ο Πρόεδρος της Βουλής της Κύπρου στον Πατριάρχη Ιεροσολύμων (ΦΩΤΟ)

Συζήτησις εγένετο ωσαύτως και περί των εργασιών της Αποκαταστάσεως του Ιερού Κουβουκλίου του Παναγίου Τάφου τη συμφωνία των τριών Κοινοτήτων και τη μελέτη και εκπονήσει του Ελληνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου (Ε.Μ.Π.) έργου επιστημονικού, θρησκευτικού και μοναδικού, αφ᾽ ότου ιδρύθη υπό του γένους των Ελλήνων και υπό του Κομνηνού το 1810 εμφανίσαντος και τμήματα βράχου του Τάφου – σπηλαίου του εν αυτώ ταφέντος και εξ αυτού αναστάντος κυρίου ημών Ιησού Χριστού και σαφώς εκπέμποντος μηνύματα συνδιαλλαγής και ειρήνης.

Μετά την ανταλλαγήν των δώρων ο κ. Βούτσης ηυχαρίστησε τον Μακαριώτατον, σκοπεύων την επαύριον να επισκεφθή τον Πανάγιον Τάφον.