Ο καθηγητής Ιωάννης Κονιδάρης παρασημοφορείται από το Πατριαρχείο Ιεροσολύμων (video & φωτο)

Loading...


Την Παρασκευήν, 16ην /29ην Νοεμβρίου 2013, η Α.Θ.Μ. ο Πατήρ ημών και Πατριάρχης Ιεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλος εις μίαν σεμνήν τελετήν εις το Πατριαρχείον απένειμε το παράσημον του Ταξιάρχου του Τάγματος των Ιπποτών του Παναγίου Τάφου

 εις τον καθηγητήν του Εκκλησιαστικού Δικαίου της Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών κ. Ιωάννην Κονιδάρην εις αναγνώρισιν των υπηρεσιών αυτού εις το παρελθόν και το παρόν προς την Εκκλησίαν, το έθνος, ιδιαιτέρως δε προς την Εκκλησίαν των Ιεροσολύμων.

Συγκεκινημένος ο κ. Κονιδάρης ηυχαρίστησε τον Μακαριώτατον, υποσχόμενος ότι θα συνεχίση μετά του ιδίου ενδιαφέροντος να προσφέρη τας υπηρεσίας αυτού εις την Εκκλησίαν όλην και εις το Πατριαρχείον Ιεροσολύμων.

{youtube}SZal8lNF7vE{/youtube}

alt

alt

 tilegrafima.gr