Ο Καρδινάλιος S. Em. Edwin Frederick O’ Brien στο Πατριαρχείο Ιεροσολύμων

Loading...


Την Τρίτην, 14ην /27ην Νοεμβρίου 2012, ο καρδινάλιος S. Em. Edwin Frederick Ο’ Brien της Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας,  ευρισκόμενος εις επίσκεψιν εις την Αγίαν Γην, συνοδευόμενος υπό του Λατίνου Πατριάρχου εις Ιεροσόλυμα κ. Φουάντ Τουάλ, του Ρωμαιοκαθολικού Επισκόπου εις Ναζαρέτ κ. Μαρκούτσο Μπούλος των Επισκόπων Καμάλ Μπαχίς και Σόμαλη Ουϊλίαμ και υπό τινων άλλων αξιωματούχων της Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας επεσκέφθησαν το Πατριαρχείον.

Τούτους εδέχθη η Α.Θ.Μ. ο Πατήρ ημών και Πατριάρχης Ιεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλος μετά του Πατριαρχικού Επιτρόπου και του Γέροντος Αρχιγραμματέως και τινων άλλων Αγιοταφιτών.

Εις την ειρηνικήν ταύτην επίσκεψιν έλαβε χώραν συζήτησις περί της εν γένει καταστάσεως εις την Μέσην Ανατολήν και των ενεργειών των Χριστιανικών Εκκλησιών της Αγίας Γης δια την στήριξιν των Χριστιανών εις αυτήν.

Επί τη επισκέψει ταύτη ο Μακαριώτατος απένειμεν εις αυτούς το βιβλίον του κ. Βοκοτοπούλου περί των εικονογραφημένων χειρογράφων της Πατριαρχικής Βιβλιοθήκης και το βιβλίον της Ιστορίας της Εκκλησίας Ιεροσολύμων του Αγιοταφίτου Αρχιεπισκόπου Αθηνών Χρυσοστόμου Παπαδοπούλου και εικόνας της Γεννήσεως εκ μαργαριταρορρίζης.