Ο Δήμαρχος Θεσσαλονίκης στο Πατριαρχείο Ιεροσολύμων (Video)

Loading...


Τήν Τρίτην, 22αν Αυγούστου/4ην Σεπτεμβρίου 2012, ο Δήμαρχος Θεσσαλονίκης κ. Ιωάννης Μπουτάρης, συνοδευόμενος υπό τών στενών συνεργατών αυτού καί τής εκπροσώπου τού Έλληνος Προξένου εις τά Ιεροσόλυμα κ. Ασπασίας Μήτση, επεσκέφθη τό Πατριαρχείον.

Τόν εξοχώτατον κ. Δήμαρχον υπεδέχθη ενθέρμως η Α.Θ.Μ. ο Πατήρ ημών καί Πατριάρχης Ιεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλος, περιστοιχούμενος υπό Αγιοταφιτών Πατέρων. Καλωσορίζων τόν κ. Δήμαρχον ο Μακαριώτατος  είπεν αυτώ ότι η Ιερουσαλήμ δέχεται συνεχώς πολλούς Θεσσαλονικείς προσκυνητάς, οι οποίοι στηρίζουν τό έργον τού Πατριαρχείου καί ταυτοχρόνως ενισχύουν ηθικώς καί υλικώς τούς Χριστιανούς τής Αγίας Γής. Ο Μακαριώτατος ανεφέρθη επίσης εις τήν σημασίαν τών βιβλικών σημείων εις τήν Αγίαν Γήν, τά οποία προσελκύουν τόν τελευταίον καιρόν παγκόσμιον ενδιαφέρον.

Επί τή επισκέψει ταύτη ο Μακαριώτατος επέδωσεν εις τόν κ. Μπουτάρην εικόνα τού Παναγίου Τάφου, τήν Ιστορίαν τής Εκκλησίας Ιεροσολύμων τού Αγιοταφίτου Αρχιεπισκόπου Αθηνών Χρυσοστόμου Παπαδοπούλου καί τό περιοδικόν Νέα Σιών.

Μετά τήν επίσκεψιν ταύτην εις τό Πατριαρχείον ο κ. Δήμαρχος εξεναγήθη υπό τού Μακαριωτάτου εις τά δώματα, υπέγραψεν εις τό βιβλίον τών επισκεπτών καί εν συνεχεία επεσκέφθη τόν Πανίερον Ναόν τής Αναστάσεως διά προσκύνησιν.

{youtube}Y9i22d3sln0{/youtube}