Ο Αναπληρωτής Πρωθυπουργός της Ουγγαρίας στο Πατριαρχείο Ιεροσολύμων (Video)

Loading...


Την Πέμπτην, 18ην /31ην Ιανουαρίου 2013, ο Αναπληρωτής Πρωθυπουργός της Ουγγαρίας Dr. Zsolt Semjén, συνοδευόμενος υπό του αντιπροσώπου της Ουγγαρίας εις την Παλαιστινιακήν Αυτονομίαν κ. Csaba Czibere, επεσκέφθησαν το Πατριαρχείον.

Τον Αναπληρωτήν Πρωθυπουργόν της Ουγγαρίας εδέχθη και εκαλωσώρισεν η Α.Θ.Μ. ο Πατήρ ημών και Πατριάρχης Ιεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλος μετά Πατέρων Αγιοταφιτών.

Εις το πλαίσιον της επισκέψεως ταύτης ο Μακαριώτατος και ο Αναπληρωτής Πρωθυπουργός ενεθυμήθησαν και ανεπόλησαν τα της επισκέψεως του…

Μακαριωτάτου ως επισήμου προσκεκλημένου της Ουγγρικής Κυβερνήσεως κατά τους εθνικούς εορτασμούς του Αγίου Στεφάνου και τα της συναντήσεως εις την Βουδαπέστην μετά του Αναπληρωτού Πρωθυπουργού.

Ο Αναπληρωτής Πρωθυπουργός ενημέρωσε τον Μακαριώτατον επί της καταστάσεως των Εκκλησιών εις Ουγγαρίαν και δη των Ορθοδόξων, εκ των οποίων εσχάτως ανεγνώρισεν η Ουγγαρία τέσσαρας, μεταξύ των οποίων πρώτην του Οικουμενικού Πατριαρχείου, το οποίον αναμένει παρά της Ουγγρικής Κυβερνήσεως την απόδοσιν της εν Βουδαπέστη Εκκλησίας αυτού, δοθείσης εις το Πατριαρχείον της Ρωσίας επί του Σοβιετικού κομμουνιστικού καθεστώτος.

{youtube}FYkvvrpXAQM{/youtube}