Μνημόσυνο Αγιοταφιτών Πατέρων στο Πατρ. Ιεροσολύμων (ΦΩΤΟ)

Loading...


Την Κυριακή 1 Ιανουαρίου τελέστηκε το των Αγιοταφιτών Πατέρων στο . Αναλυτικά: 

 

Την Κυριακήν, 19ην Δεκεμβρίου 2016 (π. η) /1η Ιανουαρίου 2017 (ν. η), ετελέσθη το ετήσιον μνημόσυνον των Αγιοταφιτών Πατέρων, Πατριαρχών, Αρχιερέων, Ιερέων, Ιερομονάχων, Ιεροδιακόνων και μοναχών εις το Καθολικόν του Πανιέρου Ναού της Αναστάσεως μετά την εν αυτώ τελεσθείσαν θείαν Λειτουργίαν, της οποίας προεξήρξεν η Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Ελενουπόλεως κ. Ιωακείμ.

Διαβάστε εδώ:  Πατρ.Ιεροσολύμων: Η Εορτή των Προπατόρων στο χωριό των Ποιμένων (ΒΙΝΤΕΟ & ΦΩΤΟ)

Του Μνημοσύνου προεξήρξεν η Α.Θ.Μ. ο Πατήρ ημών και Πατριάρχης Ιεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλος, συνιερουργούντων Αυτώ των Αγιοταφιτών Αρχιερέων Ιερομονάχων διακόνων, και μοναχών και μετεχόντων μελών της Εκκλησίας Ιεροσολύμων.

Μετά το μνημόσυνον ηκολούθησεν η άνοδος εις τα Πατριαρχεία, ένθα προσηνέχθη η «μακαρία».