Με Ιερά Αγρυπνία εόρτασε η Ιερά Μονή Χοζεβά (ΒΙΝΤΕΟ & ΦΩΤΟ)

Loading...


Σε κλίμα κατάνυξης τιμήθηκε η μνήμη των Αγίων Ιωάννου και Γεωργίου Χοζεβιτών στην εορτάζουσα Ιερά Μονή Χοζεβά στους Αγίους Τόπους.

Tο ανακοινωθέν του αναφέρει για την εορτή αυτή:

Το Σάββατον, 8ην /21ην Ιανουαρίου 2017, μεθεπομένην της εορτής των Θεοφανίων, εωρτάσθη υπό του Πατριαρχείου η μνήμη των αγίων Ιωάννου και Γεωργίου των Χοζεβιτών εις την υπ᾽ αυτών ιδρυθείσαν και επ᾽ ονόματι αυτών τιμωμένην Ιεράν Μονήν του Χοζεβά, κειμένην εις τας όχθας του χειμάρρου Χορράθ προ της διαβάσεως αυτού κάτωθι του Σαρανταρίου Όρους και της πόλεως της Ιεριχούς.

Εκ των δύο αγίων τούτων ο Ιωάννης ήτο Επίσκοπος της Καισσαρείας της Παλαιστίνης τον 4ον αιώνα, εγκαταλείψας τας ποιμαντικάς μερίμνας, μονάσας εις την Μονήν Χοζεβά και ελκύσας εις αυτήν πλήθος μοναχών, ο δε Γεώργιος καταγόμενος εκ Κύπρου, προσήλθεν εις την Μονήν και ανεκαίνισεν αυτήν εκ των ζημιών και φθορών και καταστροφών, των προκληθεισών εκ της Περσικής εισβολής το 614.

Εις την Μονήν ταύτην, ως η ιστορία μαρτυρεί, εγκατεβίωσαν προ των δύο ως άνω αγίων τέσσαρες αναχωρηταί, ο Πρώμος, ο Ζήνων, ο Γανναίος και ο Αίαν, και εξ όσων η μνήμη των συγχρόνων συγκρατεί εγκατεβίωσε ο εκ Ρουμανίας προελθών κατά την δεκαετίαν του 1950 και οσίως βιώσας εν αυτή και προσφάτως ενταχθείς εις το Αγιολόγιον της Ορθοδόξου Εκκλησίας Άγιος Ιωάννης ο νέος Χοζεβίτης, εγκατεβίωσεν επίσης ο μακαριστός ηγούμενος Ηπειρώτης Αρχιμανδρίτης Αμφιλόχιος, ο εκ Θεσσαλονίκης καταγόμενος Αρχιμανδρίτης Αντώνιος, τελειωθείς εν αυτή, εν ω επεσκεύαζε τον τοίχον του Νάρθηκος της Εκκλησίας, ο διαδεχθείς τούτον εκ Θεσσαλονίκης ωσαύτως Αρχιμανδρίτης Γερμανός, αδίκως δολοφονηθείς υπό ανοσίου χειρός, εν ω κατήρχετο επί οχήματος εις την Μονήν, ησκήθη εις δε το επί του αποκρήμνου βράχου σπήλαιον ο Αρχιμανδρίτης Γαβριήλ, καλλίφωνος, εις δε την πλησίον της Μονής Σκήτην της Αγίας Άννης ησκήθη ο Κύπριος μοναχός, αγιογράφος και εκδότης του Γεροντικού μοναχός Παύλος. Εις ταύτην σήμερον διαβιοί ο μοναχός Βλάσιος (Blaze).

Την επιστασίαν της Ιεράς Μονής Μονήν ανέλαβε επί τι διάστημα παρά της Α.Θ.Μ. του Πατρός ημών και ο ηγούμενος της Μονής Αββά Γερασίμου του Ιορδανίτου Αρχιμανδρίτης Χρυσόστομος, τα δε τελευταία έτη ο Μακαριώτατος ανέθεσε την ηγουμενίαν εις τον εκ της Ιεράς Μητροπόλεως Θηβών κ. Λειβαδείας της Εκκλησίας της Ελλάδος προερχόμενον Αρχιμανδρίτην π. Κωνσταντίνον, ο οποίος και επήνδρωσεν αυτήν διά συνοδείας Πατέρων και ανεκαίνισεν κτιριακώς αυτήν εις τον Ιερόν Ναόν, τα κελλία και άλλα διαμερίσματα αυτής.

Διαβάστε εδώ:  Τα Θεοφάνεια στο Πατριαρχείο Ιεροσολύμων (ΒΙΝΤΕΟ & ΦΩΤΟ)

Εις την ως άνω ημέραν εγένετο δεκτός ενθέρμως ο Μακαριώτατος υπό του ηγουμένου της Ιεράς Μονής Αρχιμανδρίτου π. Κωνσταντίνου.

Μετά το πέρας της θείας Λειτουργίας, ο Μακαριώτατος ετέλεσε Τρισάγιον εις τους τάφους των τριών διατελεσάντων ηγουμένων της Μονής Αρχιμανδριτών Αμφιλοχίου, Αντωνίου και Γερμανού.

Μετά την Απόλυσιν, όρθρου βαθέος, ο ηγούμενος π. Κωνσταντίνος παρέθεσε τράπεζαν εις τον Μακαριώτατον και το εκκλησίασμα.